innovatieve zorgconcepten

innovatieve zorgconcepten

In de komende jaren zal het zorglandschap ingrijpend veranderen. De bevolking van Nederland vergrijst, waardoor de druk op de zorg toe zal nemen. Tegelijk liggen de verwachtingen over de kwaliteit van de zorg onverminderd hoog. Medisch Maatwerk ontwikkelt innovatieve concepten die zorgverlening effectiever maken.

Ontwikkeling van zorgconcepten

Binnen Medisch Maatwerk werken medisch specialisten samen met vastgoed- en bouwprofessionals. We wisselen rechtstreeks en laagdrempelig van gedachten, om vanuit gezamenlijk inzicht tot even innovatieve als gefundeerde ideeën te komen. Hiermee levert Medisch Maatwerk een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de zorg in Nederland.

Realisatie van zorgconcepten

Voor de realisatie van zorgconcepten maken we gebruik van ons netwerk in de vastgoedwereld, bij overheidsinstanties en binnen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. We koppelen partijen aan elkaar die het zorgconcept verder kunnen helpen, zoals grondbezitters, financiers, zorgorganisaties en exploitanten. Gezamenlijk verwezenlijken we vernieuwing in de zorg, met meerwaarde voor alle betrokkenen: financiers, ontwikkelaars, exploitanten en – bovenal – patiënten.

Samen werken aan de zorgverlening van de toekomst

Heeft u een vraag of een probleem? Heeft u een idee om de zorgverlening te verbeteren? Kunt u bijdragen aan de realisatie van zorgconcepten? Bel 070 406 31 95, mail info@medischmaatwerk.nl of gebruik het onderstaande formulier en we nemen snel contact met u op.