Vervolg op onderzoek zorgresort Schelphoek

Vervolg op onderzoek zorgresort Schelphoek

Er komt een vervolgonderzoek naar het zorgresort in de Schelphoek. 

Naar aanleiding van een eerste onderzoek initiatiefnemer Medisch Maatwerk Nederland Ontwikkelingen (MMNO) en na overleg met betrokken partijen als provincie, waterschap en Staatsbosbeheer is besloten dat er een meer integraal gebiedsplan moet komen, waarin een visie op de ontwikkeling van de hele Schelphoek is opgenomen. Ook dienen in dit gebiedsplan meerdere varianten voor het zorgresort uitgewerkt te worden.

Het opstellen van dit plan gaat minimaal een half jaar duren. Op basis van de uitkomsten worden verdere besluiten genomen.

Downloads

  1. › Artikel pzc vervolg zorgresort schelphoek
Terug